Leveringsbetingelser for køb af annoncer og abonnement
 
Prisliste på annoncer & abonnementer
 
Prislisten ændres løbende og gælder fra det tidspunkt, hvor den er ændret.
 
*Det koster DKK 25,- inklusiv moms at downloade Tempi. Når Tempi downloades, får du 1 måneds gratis annoncering med ubegrænset upload af annoncer samt ubegrænset adgang til alle funktioner i Tempi.
 
**Efter den første måned koster det et én gangs beløb på DKK 10,- pr. annonce. Du kan altid forny eller slette annoncer uden ekstra omkostninger. Ved privates oprettelse af betalt annonce er der ikke betaling for fornyelse
 
 Brugere modtager en påmindelse om, at der skal ske fornyelse af en annonce. Sker der ikke fornyelse, slettes annoncen automatisk efter 5 arbejdsdage ved udløb af den periode, der er betalt for.
 
***Erhvervskunder kan købe abonnement på annoncer. Abonnementet indebærer upload op til 100 annoncer. Erhvervskunder har også muligheden for at annoncere på lige vilkår som private. Abonnementet bliver automatisk forlænget. Abonnementet kan opsiges uden binding med 1 måneds varsel.
 
Kvittering ved køb af annoncer (eksempel)
 
Bekræftelse på køb pr. e-mail efter køb af annoncer
 
Du har købt en eller flere annoncer på vores hjemmeside eller vores app, Tempi, af Unique Watches ApS, CVR-nr.: 40048227, Gammel Kongevej 137 A, st. 2, 1850 Frederiksberg C.
 
Priser:
Køb af Tempi app: DKK 25,- inkl. moms*
Køb af annonce: 1 x annonce DKK 10,- inkl. moms**
Køb af abonnement: 1 x erhvervsabonnement DKK 499,- ekskl. moms***
 
Din annonce vil blive vist på Handelsplatformen Tempi Selection på web og Tempi app og kan blive fremhævet på Tempi sociale medier.
 
Fortrydelsesret (kun for forbrugeraftaler)
Du kan fortryde: Brugere, der er forbrugere, har en ret til at træde tilbage fra aftalen med UW med de nedenfor anførte begrænsninger.
 
Fortrydelsesfristen: Fortrydelsesfristen er 14 dage. Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, du har indgået aftalen, f.eks. skrevet under på kontrakten eller afgivet bestillingen.
 
Hvis du f.eks. afgiver din bestilling mandag den 1., har du frist til og med mandag den 15. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente til den følgende hverdag.
 
Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis du sender din meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.
 
Her gælder fortrydelsesretten ikke: Fortrydelsesretten gælder under ingen omstændigheder for Indhold, der i henhold til servicevilkårene (i) er blevet fjernet fra Handelsplatformen, eller som (ii) er blevet indrykket af brugere, der er udelukket fra at benytte Handelsplatformen.

Fortrydelsesretten bortfalder løbende: Fortrydelsesretten bortfalder, så snart UW har opfyldt aftalen om indrykning af det pågældende Indhold på Handelsplatformen. Du kan således alene fortryde den del af aftalen, der endnu ikke er leveret af UW. UW er berettiget til at kræve betaling for den del af tjenesteydelsen, der allerede er leveret, såfremt du gør brug af din fortrydelsesret.
 
Tilbagebetaling: Tilbagebetaling vil blive beregnet ud fra antallet af resterende dage i din annonceringperiode på det tidspunkt, hvor du gør brug af din fortrydelsesret, set i forhold til den aftalte annonceringperiode.
 
Frist for tilbagebetaling: Hvis De udøver din fortrydelsesret i denne aftale, refunderer UW alle betalinger modtaget fra dig uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale.
 
Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Under alle omstændigheder pålægges du ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.
 
Vil du fortryde?: For at udøve fortrydelsesretten skal De meddele os din beslutning om at fortryde denne aftale i en utvetydig erklæring (f.eks. ved brev, fax eller e-mail). Du kan benytte den vedhæftede standardfortrydelsesformular, men det er ikke obligatorisk:

Standardfortrydelsesformular
(denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)
- Til [her indsættes den erhvervsdrivendes navn, fysiske adresse og i givet fald faxnummer og e-mailadresse af den erhvervsdrivende selv]:
- Jeg/vi (*) meddeler herved, at jeg/vi (*) ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min/vores (*) købsaftale om følgende varer (*)/levering af følgende tjenesteydelser (*)
- Bestilt den (*)/modtaget den (*)
- Forbrugerens navn (Forbrugernes navne)
- Forbrugerens adresse (Forbrugernes adresse)
- Forbrugerens underskrift (Forbrugernes underskrifter) (kun hvis formularens indhold meddeles på papir)
- Dato
 
Købelovens mangelsregler kan finde anvendelse.
 
Ønsker du at klage, skal du henvende dig til os:
 
Tlf.: +45 20 93 44 73
Mail: info@unique-watches.dk
 
Se i øvrigt vores servicevilkår her: Uniqe Watches Servicevilkår
 
 
 
 

guaranteed

YOUR ASSURANCE

Assurance that you can find your dream watch. And of course an assurance that authenticity, quality and condition at the right price is in place. 

delivery

WE SHIP TODAY

WE SHIP TODAY

Swift from store to wrist. The watch will be shipped immediately by Postnord or another courier, when the agreed money transfer is registered.

tag

GUARANTEE

Guaranteed safety before, during and after the purchase. Vi giver altid 24 mdr. reklamationsret, så du kan være helt tryg.

credit-card

SECURE PAYMENT

We are of course subjected to Danish consumer law. Payments are handled as immediate money transfers, and Unique Watches issues invoices for all trades according to special Danish VAT legislation.


UW-logo-neg

Unique Watches ApS
Gammel Kongevej 137A, st.
DK - 1850 Frederiksberg C 

 +45 20 93 44 73
info@unique-watches.dk 

VAT nr.: 40 04 82 27

Terms of conditions

Privacy and cookie policy

Terms of conditions for ads and subscriptions

flogo-HexRBG-Wht-58
instagram-58